1. Deelname geschiedt op eigen risico.
 2. Deelname en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 3. De route wordt niet op een afgesloten parcours gelopen.
 4. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
 5. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 6. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd tijdens de tussenstop en/of finishlocatie.
 7. De inschrijving is pas definitief na betaling.
 8. De route is goed zichtbaar middels onder andere pijlen, borden en rood-witte linten.
 9. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.
 10. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om een zodanige tocht te ondernemen.
 11. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, de tijdens het evenement opgelopen schade en/of ongevallen.
 12. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 13. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden


Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement welke tevens gelden als algemene voorwaarden.