1. Inschrijven voor de Woldbergtrail (WBT) kan alleen via de daarvoor bestemde website.
 2. Deelname geschiedt op eigen risico.
 3. Afstanden: 1.5 km (kidsrun), 5 km, 15 km, 25 km, 50 km (= 2x route van 25 km).
 4. De kidsrun is bedoeld voor de kinderen tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van een volwassene (meelopen)
 5. Deelname aan de 5 km vanaf 12 jaar.
 6. De WBT vindt plaats in een natuurgebied en over particulier terrein. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij hier rekening mee houden en niet (bewust) afwijken van de aangegeven routes. Bij de langere afstanden moet soms de openbare weg worden overgestoken. Deelnemers dienen zich te houden aan aanwijzingen van verkeersregelaars en wegwijzers maar zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen en elkaars veiligheid.
 7. Mutaties in afstanden kunnen tot 2 weken voor de start worden doorgegeven. Daarna worden mutaties niet meer in behandeling genomen. Bij een wijziging naar een langere afstand dient te worden bijbetaald. Bij wijziging naar een kortere afstand vindt geen restitutie plaats.
 8. Een deelnemer kan op het laatste moment redenen hebben om te besluiten een kortere afstand te lopen. Dit dient op de wedstrijddag te worden gemeld bij het inschrijfbureau. Restitutie van inschrijfgeld is dan ook niet mogelijk. Deelname vindt plaats buiten mededinging.
 9. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren om een zodanige tocht te ondernemen.
 10. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de tijdens het evenement opgelopen schade en/of ongevallen.
 11. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor te claimen
 12. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden

Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement welke tevens gelden als algemene voorwaarden.